Odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot – jak się o nie ubiegać?

Podróżowanie samolotami stało się współcześnie jednym z najszybszych sposobów dotarcia nawet do odległych krajów. Jak w każdej podróży jednak i w tym przypadku mogą zdarzać się opóźnienia czy odwołanie lotu. Kiedy podróżującym należy się odszkodowanie za opóźniony lot lub jego odwołanie i jak wygląda procedura ubiegania się o nie?

Kiedy można otrzymać odszkodowanie za opóźniony lot?

W przypadku ponad 3-godzinnego opóźnienia lotu z winy przewoźnika, podróżującym przysługuje odszkodowanie będące formą rekompensaty za stracony czas. Kwoty odszkodowań za opóźniony samolot zależą od długości trasy. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 roku pasażerowie mogą otrzymać:
– kwotę 250 EUR na trasie do 1500 km,
– kwotę 400 EUR na trasie od 1501 do 3500 km,
– kwotę 600 EUR na trasach powyżej 3500 km.
Warunkiem przyznawania pasażerom odszkodowań są również lokalizacje:
– przynajmniej jednego z lotnisk – startu lub lądowania – na terenie Unii Europejskiej, a lot obsługuje przewoźnik zarejestrowany w UE,
– lotniska startu na terenie UE, a lot obsługuje przewoźnik niezarejestrowany w UE.
Wniosek o odszkodowanie za opóźniony lot w Polsce można składać w ciągu roku od daty opóźnionego lotu.

Kiedy nie należy się odszkodowanie za opóźniony lot?

Jeżeli opóźnienie samolotu było spowodowane okolicznościami nadzwyczajnymi, linie lotnicze nie są zobowiązane do wypłaty odszkodowania. Do okoliczności nadzwyczajnych zaliczane są:
– złe warunki pogodowe,
– zagrożenie atakiem terrorystycznym,
– strajk obsługi linii lotniczych,
– gwałtownie zmieniająca się sytuacja polityczna danego kraju.

Odszkodowanie za odwołany lot

Odszkodowania lotnicze można uzyskać również w przypadku odwołania lotu. Odszkodowanie za odwołany lot jest jednym z podstawowych praw pasażerów wybierających ten środek transportu. W przypadku ubiegania się o nie ważne jest zachowanie wszystkich dokumentów podróży, jak karta pokładowa, potwierdzenie rezerwacji, bilet elektroniczny, zawiadomienie o odwołaniu lotu, a także rachunków za taksówkę, nocleg, posiłki czy napoje. Zapiszmy również wszystkie dane lotu, jak jego numer i harmonogram planowanego lotu i przylotu. Rozporządzenia prawne pozwalają na ubieganie się o odszkodowanie za odwołany lot samodzielnie, poprzez złożenie odpowiedniego formularza dostępnego najczęściej na stronach przewoźnika. Szczegółowo opisujemy w nim zdarzenie z podkreśleniem strat, jakie ponieśliśmy w związku z odwołaniem lotu, załączając dodatkowe dokumenty, zdjęcia i rachunki.

Wiele osób decyduje się jednak na zgłoszenie swoich roszczeń do firm specjalizujących się w uzyskiwaniu odszkodowań od linii lotniczych. W takim przypadku musimy jednak być świadomi, że część odszkodowania trafi w ręce pełnomocników, którzy jednak załatwią w naszym imieniu wszelkie dość skomplikowane i czasochłonne formalności związane z ubieganiem się o rekompensatę za odwołany lub opóźniony lot. Niezależnie od sposobu, w jaki będziemy ubiegać się o odszkodowanie, bądźmy zawsze świadomi tej możliwości i swoich praw pasażerskich.

Oceń artykuł
[Suma: 0 Średnia: 0]

# “Odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot – jak się o nie ubiegać?

  1. Kornelia Borkowska pisze:

    Polecam od razu udać się od obsługi klienta na lotnisku i zgłosić problem, im szybciej tym lepiej bo zdarzają się sytuacje gdzie bardzo dużo lotów jest odwołanych. Zawsze tak robiłam, ale ja latam dużo mam doświadczenie, ale warto pytać i się nie bać ;P

Zapraszamy do kontaktu z redakcja ;)

Informacja prawna