Czy do Turcji potrzebne są wizy?

turcja

Turcja jest jednym z najpopularniejszych miejsc wybieranych przez polskich turystów w okresie urlopowym. Połączenie terenów górzysto-wyżynnych z oblewającymi kraj z trzech stron morzami: Śródziemnym, Czarnym i Marmara powoduje, że Turcja zapewnia jednocześnie wypoczynek na przepięknych plażach i nieco bardziej aktywne sposoby spędzania wakacji. Położona częściowo w Azji, a częściowo w Europie Turcja to także ekscytujące przenikanie się różnych kultur, których świadectwem są znajdujące się na terenie kraju ruiny antycznych miast czy intrygujących warowni obronnych. Wybierając się do Turcji, musimy być jednak świadomi, że aby wjechać do tego kraju potrzebujemy wizy. Ile kosztuje wiza do Turcji i jak zdobyć ją najszybciej – oto najważniejsze informacje.

Czy do Turcji potrzebna jest wiza?

Wjazd polskich turystów do Turcji jest możliwy wyłącznie z posiadaniem ważnego paszportu oraz wizy. Wiza turecka jest wydawana, jeśli:
– okres ważności paszportu wynosi co najmniej 6 miesięcy od planowanej daty wjazdu do kraju; dla wiz nabywanych na okres 90 dni, paszport musi mieć ważność jeszcze przez minimum 150 dni od dnia przyjazdu do Turcji;
– paszport ma co najmniej jedną wolną stronę, na której może zostać umieszczona wiza; brak wolnej strony w paszporcie automatycznie powoduje odmowę wjazdu do Turcji.

Dodatkowo przy przekraczaniu granicy Turcji turyści mogą zostać poproszeni o pokazanie ważnego ubezpieczenia medycznego lub dowodu posiadania środków utrzymania. W przypadku osób posiadających paszporty tymczasowe, niemożliwe jest nabycie prze nich wizy w systemie E-visa ani na granicy kraju. Muszą ją uzyskać w tureckim konsulacie na terenie Polski.

Turystyczna wiza do Turcji

W przypadku nabywania wizy turystycznej do Turcji możliwe jest przebywanie na terenie tego kraju przez 90 dni w okresie 180 dni jej ważności od pierwszego wjazdu. Wiza nie upoważnia do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej. Po wykorzystaniu prawa do pobytu przez trzy miesiące na terenie Turcji nie można wjechać ponownie do tego kraju do czasu wygaśnięcia nabytej już wizy. Oznacza to, że kolejne przekroczenie granicy Turcji jest zabronione przez pół roku po dacie pierwszego wjazdu.

Inna wiza turecka

Jeżeli ubiegamy się o wizę obowiązującą dłużej niż 90 dni lub w celach innych niż turystyczny (np. podjęcia pracy, do szkoły, udziału w badaniach lub wyjazdu do rodziny), konieczne jest zwrócenie się do Ambasady Republiki Turcji w Warszawie, z wnioskiem o wydanie odpowiedniej wizy.

Ile kosztuje wiza do Turcji?

Koszt wizy do Turcji do 2019 roku wynosił dla polskich turystów 20 dolarów, jeśli kupowali ją oni za pośrednictwem strony evis.gov.tr. Jednak w 2019 roku koszty wzrosły i obecnie należy zapłacić za wizę turecką 35 dolarów. W przypadku zakupu wizy na lotnisku po przylocie do Turcji, tzw. „visa on arrival” – jej koszt wynosi 30 dolarów.

Wiza do Turcji dla dziecka

Wybierając się do Turcji z dzieckiem, nawet jeśli jest ono wpisane do paszportu rodzica, konieczne jest wyrobienie oddzielnej wizy elektronicznej dla niego lub skontaktować się z najbliższą ambasadą lub konsulatem generalnym Turcji. Składa się tam wnioski o wizę typu „naklejka”. Od 5 stycznia 2016 roku wnioski o wizy tureckie typu „naklejka” należy składać za pośrednictwem strony www.vis.gov.tr. Jeżeli planujemy wyjazd do Turcji całą rodziną, możemy na stronie evis.gov.tr złożyć tzw. wniosek rodzinny, który może być utworzony dla minimum 2, a maksimum 10 wnioskodawców. Członkowie rodziny muszą pochodzić z tego samego kraju i posiadać paszporty tego samego rodzaju, a data ich przyjazdu do Turcji we wniosku musi być również taka sama. Okres ważności e-wiz tureckich rozpocznie się z datą wskazaną jako data przyjazdu, ale członkowie grupy nie muszą wszyscy wjechać do Turcji w tym samym dniu.

Jak załatwić wizę do Turcji

Najłatwiejszym sposobem zdobycia wizy tureckiej jest złożenie wniosku na stronie evis.gov.tr i otrzymanie e-wizy, będącej wygodną alternatywą dla dokumentów wydawanych w konsulatach lub ambasadach Turcji oraz na przejściu granicznym po przybyciu do tego kraju. Wizy otrzymuje się wówczas drogą elektroniczną, po wprowadzeniu wszystkich danych i dokonaniu płatności kartą kredytową lub debetową (przyjmowane są płatności dokonywane kartami Visa lub Mastercard). Wnioskujący otrzymują link do pobrania e-wizy, po otrzymaniu informacji, że wniosek został pomyślnie wypełniony. Ten sam link wysyłany jest również na maila, a pracownicy kontroli paszportowej mają możliwość zweryfikowania e-wizy w systemie. Zalecane jest jednak posiadanie e-wizy również w formie elektronicznej, na smartfonie lub tablecie oraz wydrukowanej, w razie awarii sprzętów elektronicznych lub systemu weryfikującego ważność wiz. Dzięki posiadaniu e-wizy oszczędzamy sobie czasu spędzonego w placówkach tureckich lub na tureckich przejściach granicznych.

Wizy można uzyskać również w placówkach tureckich na terenie Polski lub po przybyciu do Turcji, na lotnisku, gdzie otrzymujemy tzw. „visa on arrival”.

Jakie są kary za przedłużenie pobytu w Turcji poza okresem ważności wizy?

Samowolnie przedłużając pobyt przekraczający okres ważności wizy tureckiej, narażamy się na kare pieniężną, której wysokość zależy od czasu przedłużenia wizyty w Turcji. Koszt nie jest niższy niż 100 dolarów. Możemy także otrzymać zakaz ponownego wjazdu do Turcji przez okres, który odpowiada długości nielegalnego pobytu na terenie tego kraju. W przypadkach skrajnych, np. przebywania w Turcji przez kilka miesięcy bez ważnej wizy, może dojść do deportacji i zakazu wjazdu do tego kraju przez czas nieokreślony.

W przypadku planowanego przedłużenia pobytu w Turcji, poza okresem ważności wizy, należy zwrócić się o pozwolenie na pobyt do najbliższej placówki Dyrekcji do Spraw Zarządzania Migracją. Dotyczy to jedynie wyjazdów w celach turystycznych lub biznesowych. W przypadku innych wiz (pracowniczych lub studenckich) wnioski o przedłużenie należy składać w ambasadach lub konsulatach Turcji.

Oceń artykuł
[Suma: 0 Średnia: 0]
Informacja prawna